3+1 GRATIS!

Zaproś nowych użytkowników i korzystaj z wybranej diety BEZ OPŁAT!

Regulamin programu punktowego

 1. Użytkownicy są premiowani automatycznie punktami za swoją aktywność w Portalu.
 2. Użytkownik zbiera punkty tylko gdy jest zalogowany w Portalu, według następujących zasad: znajdujących się pod adresem http://vivalavita.pl/program-punktowy/program.html
 3. Przed opublikowaniem Wpisu Użytkownika, Moderator weryfikuje zgodność Wpisu z postanowieniami Regulaminu, w szczególności w zakresie adjustacji technicznej oraz poprawek stylistycznych i językowych. Moderator jest uprawniony do usunięcia lub zmiany treści uznawanych za konkurencyjne lub działające na niekorzyść VivaLaVita – Żyj zdrowo W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika wpisu niezgodnego z Regulaminem, Moderator ma prawo do jego usunięcia bez opublikowania, a tym samym Użytkownikowi nie zostaną naliczone punkty za nieopublikowany Wpis.
 4. Moderator ma prawo usuwać bez opublikowania Wpisy, których treść jest już opublikowana w Serwisie. Użytkownikowi w takim przypadku nie zostaną naliczone punkty za dodany Wpis.
 5. Moderator nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować lub usunąć Wpis wstawiony przez Użytkownika.
 6. Aktualna ilość punktów każdego Użytkownika jest widoczna po zalogowaniu się na Konto Użytkownika w ramach Portalu.
 7. Nagrody wysyłane będą na koszt VivaLaVita – Żyj zdrowo. na wskazany przez Użytkownika adres, z zastrzeżeniem, że nagrody wysyłane będą wyłącznie na terenie Polski.
 8. W celu ustalenia adresu do wysyłki, Administrator wyśle Użytkownikowi zawiadomienie o jego koncie punktowym z przypomnieniem możliwości wyboru nagrody na adres e-mail Użytkownika (stanowiący nazwę danego Użytkownika w Portalu i pozostawiony przez niego) wraz z prośbą o wskazanie adresu, pod który nagroda ma zostać wysłana. Na przedmiotowego e-maila.
 9. Jeżeli przekazanie nagrody będzie niemożliwe z powodu podania nieprawidłowego adresu do wysyłki, lub innych okoliczności niezależnych od VivaLaVita – Żyj zdrowo, Użytkownik traci prawo do nagrody, oraz punkty.
 10. W przypadku wyboru nagrody przez użytkownika z konta zostają zabrane punkty w ilości adekwatnej do wartości nagrody. Dokładny spis nagród oraz potrzebna ilość punktów do ich zdobycia znajdują się na stronie http://vivalavita.pl/program-punktowy/program.html
 11. VivaLaVita – Żyj zdrowo nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem poczty lub firm kurierskich, w tym za nieprzekazanie bądź opóźnienie w przekazaniu nagród wynikające z tych nieprawidłowości.
 12. Uzyskane przez Administratora dane adresowe, o których mowa w punkcie 8 niniejszego paragrafu, będą wykorzystane przez Administratora wyłącznie w celu dokonania wysyłki nagrody, po czym zostaną niezwłocznie skasowane. Uznaje się tym samym, że dane te będą sporządzane doraźnie, wyłącznie ze względów technicznych.
 13. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany zastawów nagród w przypadku nie dostępności na rynku, lub w momencie wyczerpania zapasów.
Login:
Hasło:
Nie pamiętasz hasła?
Zaloguj się FB